Zlatá horečka

Našlo se zlato!

Celou zemí se nese senzační zpráva: Zlato! Zlato v Boskovicích!

Probuď v sobě hledačskou vášeň a zapoj se do hry! Hraje se na 17 hektarech, v unikátním autentickém dobovém prostředí zlatokopeckého města z konce 19. století.

Cíl hry?

Najdi pravé zlato!


Na zlatonosném poli, uprostřed indiánských plání, můžeš každý den najít velké množství zlatého prachu, a dokonce i desetigramový nugett v hodnotě 12.000 Kč.

Každá hra má svá pravidla, toto jsou ta naše:

Povinný proviant – projev dobré vůle. Tak jako se skuteční prospektoři putující ke zlatonosným ložiskům museli prokázat dostatečným množstvím zásob nutných pro přežití, tak se i hráči Zlaté horečky musí zásobit určitým proviantem. V našem městě je jídla dost a dost, ale není tomu tak všude na světě. Proto i ty sebou přivez minimálně 1 kg trvanlivých potravin. Potraviny předáš před vstupem na zlatonosné pole jako dar zástupcům charitativní organizace Potravinová banka Brno. Hlavy děravé mohou zakoupit potravinový dar přímo ve zlatokopeckém městě. Cena proviantu zakoupeného na místě je 20 - 50 boskovických dolarů. Darováním 1 kg trvanlivých potravin projevíš dobrou vůli a splníš tak první podmínku pro pobyt na zlatonosném poli.

Certifikát z místní Školy rýžování zlata – zde si každý hráč osvojí techniku hledání zlata a tuto dovednost prokáže nalezením prvních zlatinek. Cena školy rýžování je 100 boskovických dolarů a trvá cca 20 minut.

Povolení k pobytu - tě opravňuje k těžbě zlata na hlavním zlatonosném poli, cena povolení je 400 boskovických dolarů. Platnost povolení k pobytu na hlavním zlatonosném poli končí ve chvíli kdy ho opustíš. Před samotnou akcí tedy doporučujeme se dostatečně napít a vyčůrat.

Vstup na hlavní zlatonosné pole je od 18 let.

První vstup na zlatonosné pole je možný v 10:00, poslední vstup v 17:00, o časech jednotlivých vstupů na hlavní zlatonosné pole bude v průběhu dne informovat šerif města.

Vše se chystá, čeká se jen na povolení k těžbě na Hlavním zlatonosném poli. O udělení povolení a startu hry vás budeme včas informovat.